Head-870X80

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2559 ณ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา JSR GROUP (จ.ศรีรุ่งเรือง)ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแจกของรางวัล และให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่พนักงาน ณ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด ภายใต้ชื่องาน กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ซึ่งงานนี้บู๊ทของ JSR GROUP ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานทุกท่าน เข้ามาร่วมเล่นเกมส์และสอบถามข้อมูลต่างๆกันอย่างมากมาย

Image 5dfcd49Image 755f43aImage 8083694Image 51b236fImage 67b3c5a

JSR GROUP ต้องขอขอบคุณทางบริษัท นวโลหะไทย จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆและขอบคุณพนักงานทุกๆท่านที่แวะเวียนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ท้ายนี้ JSR GROUP หวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมดีๆกับทาง นวโลหะไทย อีกในโอกาสต่อไป

Joomla SEO by AceSEF