Head-870X80

S  3555542

งานสัมนา "หลักการพื้นฐานเครื่องมือวัดและเครื่องมือกัดแต่งโลหะ"

         เนื่องด้วยทาง JSR GROUP (บริษัทจ.ศรีรุ่งเรือง อิมเป็กซ์ จำกัด และ บริษัทศรีรุ่งเรือง แมชชีนแอนด์ทูลส์จำ กัด) ร่วมกับMitutoyo (Thailand) Co.,Ltd. และThai-German Institute ที่ The Cavalli Casa Resort จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2557  ภายในงานมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "หลักการพื้นฐานเครื่องมือวัดและเครื่องมือกัดแต่งโลหะ" ทาง JSR Group ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมสัมนากับทางบริษัท

         โดยจุดมุ่งหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ JSR GROUP ร่วมกับ Mitutoyo (Thailand) Co.,Ltd. และ Thai-German Institute หวังว่าจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความยินดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสได้รับใช้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสต่อๆไป

 

1411357954358 1411357982860 1411358002868 1411358043792 1411358279406
1411358323170 1411358327647 1411358361043 P 20140918 124023 S  3555543
S  3555539 S  3555541 S  3555542  1411358274777  S  3555533

 

 

 

 

 

Joomla SEO by AceSEF