Head-870X80

IMG 6142

JSR Seminar news

              เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 เนื่องด้วย JSR GROUP (บริษัท จ.ศรีรุ่งเรือง อิมเป็กซ์ จํากัด และบริษัทศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จํากัด) ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ "หลักการพื้นฐานเครื่องมือวัดและเครื่องมือ กัดแต่ง โลหะ" ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ Summit Pinehurst Golf Club จ.ปทุมธานี โดยจุดมุ่งหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ JSR GROUP  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) หวังว่าจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน ในส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ภายในงาน เราได้รับเกียรติจาก สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) สนับสนุนด้านวิทยากรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาแสดงภายในงาน อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี เรา JSR GROUP ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว และเราพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการเป็นส่วน support งานของลูกค้าทุกท่านภายใต้ “We Serve Solutions” concept.

IMG 5711 IMG 5773 IMG 5778 IMG 5790 IMG 5822 IMG 5908
IMG 5909 IMG 6103 IMG 6139 IMG 6142    
Joomla SEO by AceSEF