Head-870X80

YAMAWA

        ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ต๊าปชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานสัมมนาขึ้นที่ Peninsula Excelsior Hotel Singapore เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2555 ภายใต้ concept ใหม่ "Think Threads with YAMAWA" ถ้านึกถึงเกลียวต้องนึกถึง YAMAWA ซึ่งได้รับเกียติจาก Mr. Yoshikazu Watanabe ประธาน Yamawa International Co.,Ltd. มาเป็นประธานในพิธีด้วยตัวเอง

        โดยงานนนี้ Yamawa International Co.,Ltd. เน้นที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการ ที่ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น อาทิ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ครอบคลุมชิ้นงานได้หลากหลายระบบการขนส่งและการตรวจสอบสินค้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

         ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้แทนจำหน่ายจากหลายประเทศในภาคพื้นอาเซียนทั้ง Singapore Indonesia และ JSR GROUP ตัวแทนจากประเทศไทย เรา JSR GROUP ตัวแทนผลิตภัณฑ์ YAMAWA ในประเทศไทย พร้อมแล้วกับการตอบสนองความต้องการของท่าในทุกระดับความต้องการกับ concept "One spot for whole factory" 42ปี แห่งความไว้วางใจ เราหาได้ทุกความต้องการ 

สนใจรายละเอียดสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมเพิ่มเติม ติดต่อเรา

Joomla SEO by AceSEF