Head-870X80

ตำแหน่ง : จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sale Engineer ) จำนวน ไม่จำกัดอัตรา

คุณสมบัติ :

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ชอบและสนใจในด้านงานบริการ

*** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไร้ประสบการณ์ ที่มีความสนใจ และชอบด้านงานขาย

2. เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี  มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่ฯ

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

5. มีทักษะการพูด สื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6. มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และสามารถเดินทางสะดวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

1. ติดต่อ โฆษณา และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

2.เรียนรู้วิธีการใช้สินค้า วิธีการแก้ปัญหาในกรณีสินค้าชำรุด รวมถึงวิธีการใช้อย่างผิดวิธี หรือกรณีชำรุดขณะอยู่ในประกัน

3. บริการลูกค้าก่อน และหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

ลักษณะการปฏิบัติงาน :

1.ทำการติดต่อ และนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

2.กำหนด และวางแผนนัดหมายในการเข้าหาลูกค้า

3.ทำเอกสารประกอบการขาย เช่น เอกสารการนำเสนอสินค้า, รายงานผลการทดลอง เป็นต้น

4.ทำรายงานการติดต่อ และจัดเก็บประวัติ ฐานข้อมูลลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา

5.เข้าใจ และสามารถทำเอกสารทางด้านบัญชี เพื่อใช้เบิกสินค้าและทำการขายได้

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เขตลาดกระบัง

สวัสดิการ : 

- ประกันสังคม

- เครื่องแบบพนักงาน

- สัมมนาประจำปี

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-  ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีการสมัคร : ทางเว็บไซต์  : www.jsr.co.th

อีเมลล์          : hr@jsr.co.th

หรือติดต่อฝ่ายบุคคล  Tel. 02-327-0351-5 (ต่อ 201)

Joomla SEO by AceSEF