Head-870X80

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา (HRDจำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน :งานประจำ
รายละเอียดงาน :

1.วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน

2.จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร

3.จัดระบบ JD และ KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

4.จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี แก่พนักงานในองค์กร

5.ช่วยเหลือสนับสนุนงานฝ่ายบุคคลและอบรมพัฒนา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เขตลาดกระบัง
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิงเท่านั้น อายุระหว่าง 27-30 ปี
3. ประสบการณ์ทำงานตรง 1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะ ความสามารถในการสรรหา จัดอบรม สัมภาษณ์งาน
5. มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้
6. มีความสามารถในการเป็นวิทยากร การจัดอบรม และสร้างกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล การใช้โปรแรม Time Attendance และ Payroll
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในองค์กรได้ดี
9. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์  ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์  และเดินทางสะดวกในการทำงาน

เงินเดือน :ไม่ระบุ

สวัสดิการ :
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- สัมมนาประจำปี
- โบนัสประจำปี
- โอที (ตามตกลง)

วิธีการสมัคร :   ทางเว็บไซต์  : www.jsr.co.th

อีเมลล์        : hr@jsr.co.th

หรือติดต่อฝ่ายบุคคล  Tel. 02-327-0351-5 (ต่อ 201)

Joomla SEO by AceSEF