เครื่องมือกัดแต่งโลหะ-Counterbore-Straight Shank-01