โปรโมชั่นใหม่ จาก HAIMER เฉพาะที่งาน METALEX งานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 

วันที่ 21 – 24 NOV 2018 เท่านั้น ณ ไบเทคบางนา 
HALL : 100 – AY : 29

โปรโมชั่นใหม่ จาก HAIMER เฉพาะที่งาน METALEX

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/jsrimpex/