3D sensors ของไฮเมอร์

ความแม่นยำที่เหนือทุกสิ่ง  สำาหรับเจาะ รูคว้าน และ เพลา ต่างๆ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ วัดค่าได้แม่นยำ และมีความละเอียด

ใช้งานง่ายและวัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ หน้าปัดขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า ความละเอียด 0.01 มม. สำหรับรุ่นอนาล๊อก

ความละเอียด 0.001 มม. สำหรับรุ่นดิจิตอล และความละเอียด 0.003 มม. สำหรับรุ่น Centro

DRILL SET - SUTTON TOOLS | JSR GROUP

ROUNDTRACER FLASH

ROUNDTRACER Flash- MITUTOYO | JSR GROUP

Tecnomagnete

AMSA Automated Measurement System Analysis