3D sensors ของไฮเมอร์

ความแม่นยำที่เหนือทุกสิ่ง  สำาหรับเจาะ รูคว้าน และ เพลา ต่างๆ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ วัดค่าได้แม่นยำ และมีความละเอียด

ใช้งานง่ายและวัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ หน้าปัดขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านค่า ความละเอียด 0.01 มม. สำหรับรุ่นอนาล๊อก

ความละเอียด 0.001 มม. สำหรับรุ่นดิจิตอล และความละเอียด 0.003 มม. สำหรับรุ่น Centro

Tecnomagnete

AMSA Automated Measurement System Analysis

10 Resons to use Haimer Tool Holders

type-of-taps-on-web

Type of Taps

แว่นขยาย

OOTSUKA แว่นขยาย

TOHNICHI QL-MH