ประแจบ๊อกชุดรู-1-2”—12เหลี่ยม-SOCKET-SET-1-2”—28-PCS