เครื่องทดสอบรุ่น-SDT-503NB

SDT-503NB เครื่องทดสอบรุ่น SDT-503NB IMADA SEISAKUSHO