JSR GROUP Calendar

ปฏิทิน วันทำงานปกติ และ วันหยุดและอื่นๆ วันงานนอกสถานที่

สีแดง  : วันหยุดบริษัท

สีฟ้า  :  Exhibition , Event , Road Show

สีเหลือง : วันประเพณีไทย