เครื่องมืออุตสาหกรรม  เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – step-borer-moldino