เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – CARBIDE Stub/Standard/Long