เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ   – CARBIDE-Z PLUNGING