เครื่องมืออุตสาหกรรม – ดอกเอ็นมิลล์ HSS หัวตัด ยี่ห้อ MOLDINO