เครื่องมืออุตสาหกรรม – ดอกเอ็นมิลล์ หัวกัดมุม RADIUS