เครื่องมืออุตสาหกรรม – Cutting Tools – Carbide Burr โดย M.A.FORD