เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือกัดแต่งโลหะ-ที่ใช้กับงานกัดที่มีแกนหมุน