เครื่องมืออุตสาหกรรม – Straight Flute High Speed Steel Straight Shank Straight Flute –
LONG HAND REAMER โดย DAIICHI TOOL