เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – High Speed Steel Straight Shank Reamer Carbide Spiral Flute โดย OKAZAKI