เครื่องมืออุตสาหกรรม-Straight Flute High Speed Steel Taper Shank Reamer