เครื่องมืออุตสาหกรรม – Straight Flute High Speed Steel Taper Shank Reamer โดย DAIICHI TOOL