เครื่องมืออุตสาหกรรม – Spiral fluted taps for blind hole