ประแจเลื่อนด้ามหุ้มยาง

Adjustable Wrench Ega Master