ลูกบ๊อกลมรู-38”-IMPACT-SOCKET-WRENCH-38”

เครื่องมือช่าง-เครื่องมืออุตสาหกรรม-ลูกบ๊อกลม3/8″(มิล)-ลูกบ๊อกลม3/8″(นิ้ว)-ลูกบ๊อกลม3/8″-ลูกบ๊อกลมรู1/2″(มิล)-ลูกบ๊อกลม1/2″(นิ้ว)-ลูกบ๊อกลม1/2″-ลูกบ๊อกลม3/4″(มิล)-ลูกบ๊อกลม3/4″(นิ้ว)-ลูกบ๊อกลมยาว3/4″(มิล)-ลูกบ๊อกลมยาว3/4″(นิ้ว)