เครื่องมือช่าง-เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือช่างป้องกันการเกิดประกายไฟ