เครื่องมืออุตสาหกรรม-คีมตัดลวด-คีมตัดลวดหน้าตรง-คีมปากแบนย้ำสายไฟ-คีมปากแบนย้ำสายไฟ-คีมปากแหลมย้ำสายไฟ-คีมปากจิ้กจกย้ำสายไฟ-คีมปากแบนยาวย้ำสายไฟ-คีมปากแหลม-ย้ำสายไฟ