เครื่องมืออุตสาหกรรม-ชุดหัวแร้งปืน-ตะกั่วบัดกรี-หัวแร้ง-ที่วางหัวแร้ง