เครื่องมืออุตสาหกรรม-ไขควงปากแบน(มิล)-ไขควงปากแบน(นิ้ว)-ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน(มิล)-ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน(นิ้ว)-ไขควงปากแฉก-ไขควงปลาย6แฉก-ไขควงปลาย6แฉกมีรูตรงกลาง-ไขควงปลาย6เหลี่ยมหัวบอล(มิล)-ไขควงปลาย6เหลี่ยมหัวบอล(นิ้ว)-ไขควงตัวสั้นปากแบน-ไขควงสั้นปากแฉก-ไขควงลูกบ๊อก(มิล)-ไขควงลูกบ๊อก(นิ้ว)-ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที-ไขควงปลาย6แฉกด้ามตัวที-ไขควงหัวลูกบ๊อกด้ามตัวที-ไขควงปากแบน(ไขควงตอก)-ไขควงปากแบน-ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน-ไขควงปากแฉก-ไขควงลองไฟ-ไขควงถอนสกรู-ไขควงหัวโตแฉก-ไขควงหัวโตแบน-ไขควงแบน-ไขควงแฉก-ไขควงยาวแฉก-ไขควงยาวแบน-ไขควงแบนทะลุรุ่น930-ไขควงแฉกทะลุรุ่น930-ไขควงงัดกริ๊ป-ไขควงเปลี่ยนหัวได้-ไขควง6แฉก-ไขควงด้ามไม้-ไขควงปากเล็กพิเศษด้ามไม้-ไขควงหัวลูกบ๊อกขนาดเล็กด้ามเหล็ก-ไขควงหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็กด้ามเหล็ก-ไขควงซ่อมสายนาฬิกาด้ามเหล็ก-ชุดไขควงฟรีซ้าย-ขวา-ดอกไขควง