เครื่องมืออุสาหกรรม-เครื่องมือช่างกันฉนวน 1000 โวล์ท