เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือทดสอบ-สแตนด์จับ force gauge แบบ manual