เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องวัดความหนาบางอย่างละเอียดของวัตถุ