เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด เกจวัดความโตรูในชิ้นงาน