เครื่องมืออุตสาหกรรม-เครื่องมือวัดละเอียด-ABSOLUTE Coolant Proof Carbon Fiber Caliper