เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – BT Series [BT size 30,40,50]