เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Angle Head Holder Band SHOWA TOOLS