เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Borring Chuck เครื่องมือคุณภาพมีประสิทธิภาพสูง โดย Marker SHOWA TOOLS