เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Borring Chuck Band SHOWA TOOLS