เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Face Mill Arbor เครื่องมือคุณภาพมีประสิทธิภาพสูง โดย Marker SHOWA TOOLS