เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Face Mill Arbor Band SHOWA TOOLS