เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Hard Chuck เครื่องมือคุณภาพมีประสิทธิภาพสูง โดย Marker SHOWA TOOLS