เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Hard Chuck Band SHOWA TOOLS