เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Hy-Dualic Chuck เครื่องมือคุณภาพมีประสิทธิภาพสูง โดย Marker SHOWA TOOLS