เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Hy-Dualic Chuck Band SHOWA TOOLS