เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Miling Chuck ในหมวด  BT Series เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพโดย Maker SHOWA TOOLS