เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Milling Chuck Band SHOWA TOOL