เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Oil-Hole Adapter Band SHOWA TOOLS