เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – หัวจับประเภท Side Lock Chuck ในหมวด BT Series เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพโดย Maker SHOWA TOOLS