เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือกัดแต่งโลหะ – Side Lock Chuck Band SHOWA TOOLS